Reorganiseren en afspiegelen

Arbeidsrecht Noord

Reorganiseren en afspiegelen


Een onderneming moet soms worden bijgestuurd. Er kan sprake zijn van organisatorische veranderingen, bedrijfsverhuizing, (gedeeltelijke)bedrijfsbeëindiging, een slechte financiële positie of werkvermindering. In de praktijk doet zich vaak een combinatie van redenen voor. Dikwijls gaat dit gepaard met het vervallen van één of meerdere arbeidsplaatsen. Als dit het geval is spreekt men van een ‘bedrijfseconomische reorganisatie’.

De werkgever wil de maatregelen nemen die noodzakelijk zijn voor het succesvol voortbestaan van de onderneming. Geheel zelfstandig en naar eigen inzicht kan de werkgever evenwel niet handelen. De werkgever dient onder andere rekening te houden met de ondernemingsraad, de vakbonden het UWV, het afspiegelingsbeginsel en de werknemer.

Een succesvolle reorganisatie valt of staat met een goede voorbereiding. Bij een succesvolle reorganisatie is iedere stap tevoren uitgedacht. Het antwoord op onder andere de volgende vragen is bekend en uitgewerkt:

  • wat is de reden en de onderbouwing van de reorganisatie;
  • hebben we te maken met wel/niet uitwisselbare en unieke functies;
  • hoeveel werknemers worden er in welke functies boventallig;
  • welke werknemers komen na toepassing van het afspiegelingsbeginsel in aanmerking voor ontslag of herplaatsing;
  • hoe zit het met opzegverboden;
  • speelt de wet melding collectief ontslag (WMCO) een rol;
  • wat komt er te staan in een adviesaanvraag en een sociaal plan;
  • hoe wordt de beëindiging van het dienstverband gerealiseerd, vaststellingsovereenkomst en/of ontslagprocedure UWV-Werkbedrijf.

Vaak wordt ervoor gekozen een ontslagaanvraag bij het UWV voor te bereiden en in te dienen in combinatie met een beëindigingsaanbod aan de boventallige werknemer.

Het UWV is exclusief bevoegd toestemming te verlenen tot het opzeggen van de arbeidsovereenkomst in geval van een bedrijfseconomische reorganisatie. Bij de kantonrechter kan men pas terecht na een afwijzing van het UWV.

De werkgever zal het UWV ervan moeten overtuigen dat het vervallen van arbeidsplaatsen noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering. Zonder toestemming van het UWV en/of toestemming van de werknemer kan de arbeidsovereenkomst niet worden beëindigd (artikel 7: 669 lid 3, onderdeel a BW).

Het is niet de bedoeling dat het UWV op de stoel van de werkgever gaat zitten. Desalniettemin zal de werkgever aannemelijk moeten maken dat het verval van arbeidsplaatsen noodzakelijk is. De lijst van verplicht over te leggen documenten is lang en de controlerende blik van het UWV kritisch.

Conclusie

Arbeidsrecht Noord geeft helderheid en richting in het doolhof van de regels omtrent reorganisaties. Met een deskundige en creatieve aanpak behalen wij het beste resultaat.