Ontslag op staande voet

Arbeidsrecht Noord

Ontslag op staande voet


Het schrijven van een goede ‘ontslag op staande voet brief’ is een van de moeilijkste werkzaamheden in de arbeidsrechtpraktijk. De inhoud van deze brief is namelijk bepalend voor de onvermijdelijke rechtsstrijd. Aanvullen of afwijken van de opgeschreven ontslaggrond mag niet. De werkgever heeft maar één de kans om het goed te doen. En veel tijd om de brief op te stellen is er niet omdat een ontslag op staande voet (OOSV) immers onverwijld gegeven moet worden. Dit kan mondeling maar de schriftelijke bevestiging kan niet lang wachten.

Het is zaak helder en in niet mis te verstane bewoordingen op te schijven wat de dringende reden voor het ontslag is. En dat is niet altijd even makkelijk omdat er vaak veel is gebeurd. Het gaat bijvoorbeeld fout als de werkgever opschrijft:

HR 22 april 2011, LJN BP5606 (Dynabyte)

“De reden voor dit ontslag is gelegen in het feit dat u tijdens ziekte aan het klussen bent geweest in uw nieuwe huurwoning en wel zonder ons en/of de arbodienst daarvan vooraf te verwittigen laat staan toestemming te hebben gevraagd; (…) “

Want wat is hier de ontslaggrond?

De Advocaat-Generaal zegt hierover:

“In de brief van 27 november 2007 heeft Dynabyte aan de werknemer medegedeeld dat hij “tijdens ziekte aan het klussen is geweest in zijn nieuwe woning”. Omdat de werknemer niet is ontslagen omdat hij een valse of voorgewende reden heeft opgegeven, hoeft de werknemer niet aan te tonen waarom hij wel kon klussen maar niet kon werken in het filiaal. Het hof heeft terecht overwogen dat de wijze waarop een werknemer zijn tijd besteedt tijdens ziekte de werkgever niet aangaat. Bepaalde gedragingen kunnen enkel invloed hebben op het wel of niet doorbetalen van het loon tijdens ziekte.”

De inhoud van deze ontslagbrief heeft tot gevolg dat de rechter in hoogste instantie oordeelt dat het ontslag op staande voet ten onrechte is gegeven. En dat terwijl de werkgever de werknemer verweet dat hij een valse of voorgewende reden voor zijn vertrek naar huis had gegeven om vervolgens thuis te gaan klussen. Maar dat is dus een andere grond die niet in de brief stond. Een vergissing met grote gevolgen.

De werkgever doet er verstandig aan de te allen tijde de volgende ‘toverspreuk’ op te nemen: “De in deze brief genoemde redenen, ieder afzonderlijk en in samenhang bezien, zijn reden voor ontslag.”

Fouten maken bij het geven van ontslag op staande voet is niet verstandig. De mogelijke gevolgen zijn immers groot. In het ergste geval oordeelt de rechter in hoogste instantie dat het ontslag ten onrechte is gegeven. Het Hof kan de werkgever dan opdragen de arbeidsovereenkomst per datum ontslag te herstellen. Het gevolg hiervan is dat de werkgever alsnog met terugwerkende kracht loon dient te betalen. En wellicht ook nog een transitievergoeding.

Voor de werknemer valt er veel te winnen in de rechtsstrijd volgend op een ontslag op staande voet. Erger dan berusten in een ontslag kan het vrijwel niet worden. En omdat het geven van een OOSV gecompliceerd is, is het prijsschieten voor de werknemer.

Conclusie

Stelen van de baas mag niet, je baas bedreigen mag niet en onrechtmatig concurreren mag ook niet. Deze gronden kunnen een ontslag op staande voet succesvol dragen. Maar bezint eer ge begint en doe het bovendien zorgvuldig.